LOGO

MENY

Side 1.
Side 2.


Tømmer
En velorganisert samarbeidspartner gjør tunge treslastleveranser lettere. En slik samarbeidspartner finner du i alliansen TWC-Sagene (Telemark Wood Company AS / Sagene Tre AS). Våre firmaer har gått sammen for å utnytte hverandres kunnskaper i henholdsvis tømmer- og trelastmarkedet.

Fra Russland kan vi nå tilby:
• utørket eller maskintørket og nysaget trelast av gran, furu, bjørk, lerk og osp.
• rundtømmer av beste bassiskvalitet som sagtømmer, masseved og finerstokker.

For år 2000 forventes vår samlede leveranser av last og rundtømmer fra Russland å utgjøre mer enn 1.000.000 m3.

Vi er det eneste selskapet som leverer både skåret trelast og rundtømmer og alliansen har også eget stedlig kontor i Russland.

Kvalitet
Nordisk og Russisk trelast forbindes med kvalitets begreper.

Våre kunder og forbindelser venter at produktene de kjøper skal være av topp kvalitet. Leveranser gjennom Sagene Tre AS vil være et riktig valg i så måte.

Kvalitetspolicy
"Sagene Tre AS er et handelsledd i en distribusjonskjede mellom kunder og leverandører og våre kvalitetsstandarder skal tilfredsstille selv de høyeste krav fra valg av tømmer til kutting og tørking."