LOGO

MENY


Våre samarbeidspartnere
Vår handelvirksomhet av trebaserte produkter er rettet mot et globalt marked og vi har et nettverk av leverandører og kunder spredd over hele verden. Felles for våre produkt leverandører er sentrale plasseringer i forhold til utskipnings havner og de har med sine gode råstoffdistrikter en produksjon som sikrer og ivaretar optimale markedskrav.

Sagene Tre samarbeider med en rekke selskaper i og utenfor Norden innen områdene boligproduksjon, entreprenørvirksomhet, byggevarehandel og trelast og tømmermarkedet.

Innkjøpspolicy
«Sagene Tre AS skal kjøpe og/-eller formidle trevarer fra leverandører som har vilje og forutsetninger til å tenke langsiktig industrielt partnerskap og har produkter og tjenester som oppfyller avtalte krav».